top of page

Werkwijze

Wanneer je contact met me opneemt, kijk ik na of je voor vergoeding in aanmerking komt via de ziektenkostenverzekering. 

We plannen een intake gesprek. 

Tijdens dit gesprek vraag ik je o.a. het volgende:

* voor wie je zorgt;

* welke ziekteverschijnselen er zijn bij degene voor wie je zorgt;

* welke professionale zorg er is;

* hoe jij de mantelzorg ervaart; 

* welke hulp je zou willen hebben van mij en

* of ik je huisarts mag informeren (ik zie de huisarts als de centrale regiefiguur). 

Aan het einde van het intake gesprek maken we afspraken over het uitzoeken of overnemen van regeltaken. 

Zie hieronder voor grafische weergave van het werkproces van de mantelzorgmakelaar. 

Willeke_Adriaanse_fotografie-8.jpg
bottom of page