top of page

Voor zorgverleners

Tijdens mijn opleiding heb ik veel gesprekken gehad met zorgverleners over mantelzorgers. Zorgverleners zien mantelzorgers tobben. 

Veel zorgverleners hebben het razend druk met hun patiënten zelf. Hoe fijn is het dan als er iemand is mantelzorgers helpt met regeltaken en terugkoppelt hoe het gaat.

De mantelzorgmakelaar kan deze rol op zich nemen. 

bottom of page